Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:
  •  Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
  •  Để tìm sim kết thúc bằng 2008, quý khách nhập vào *2008
  •  Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 2008, nhập vào 090*2008

Sim Đầu Số 0352

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 03.88988888 666.000.000 68 Đặt mua
2 Viettel 038.5558888 288.000.000 58 Đặt mua
3 Viettel 0358.666666 899.000.000 52 Đặt mua
4 Viettel 033.87.56789 110.000.000 56 Đặt mua
5 Viettel 0367.555555 430.000.000 46 Đặt mua
6 Viettel 03.59.55.9999 237.000.000 63 Đặt mua
7 Viettel 03.95.95.95.95 468.000.000 59 Đặt mua
8 Viettel 03.887.88888 356.000.000 66 Đặt mua
9 Viettel 0354.222.222 315.000.000 24 Đặt mua
10 Viettel 03.82.82.82.82 468.000.000 43 Đặt mua
11 Viettel 03.888.55555 389.000.000 52 Đặt mua
12 Viettel 033.777.7777 2.222.000.000 55 Đặt mua
13 Viettel 03.999.55555 389.000.000 55 Đặt mua
14 Viettel 03.6669.6666 245.000.000 54 Đặt mua
15 Viettel 0385.222.222 368.000.000 28 Đặt mua
16 Viettel 0358.333.333 446.000.000 34 Đặt mua
17 Viettel 036.991.9999 200.000.000 64 Đặt mua
18 Viettel 0352.333.333 424.000.000 28 Đặt mua
19 Viettel 0384.555.555 446.000.000 45 Đặt mua
20 Viettel 03.97.97.97.97 446.000.000 67 Đặt mua
21 Viettel 0338.222.222 389.000.000 26 Đặt mua
22 Viettel 0376.99.8888 100.000.000 66 Đặt mua
23 Viettel 037.26.77777 160.000.000 53 Đặt mua
24 Viettel 0342.666.888 198.000.000 51 Đặt mua
25 Viettel 033.80.88888 350.000.000 54 Đặt mua
26 Viettel 033.62.56789 132.000.000 49 Đặt mua
27 Viettel 0329.555.999 131.000.000 56 Đặt mua
28 Viettel 0365.168.168 160.000.000 44 Đặt mua
29 Viettel 0338.58.58.58 110.000.000 53 Đặt mua
30 Viettel 0354.66.8888 148.000.000 56 Đặt mua
31 Viettel 0367.93.9999 171.000.000 64 Đặt mua
32 Viettel 0352.07.8888 116.000.000 49 Đặt mua
33 Viettel 0393.678.888 104.000.000 60 Đặt mua
34 Viettel 038.6888886 171.000.000 63 Đặt mua
35 Viettel 03.88.77.88.99 741.000.000 67 Đặt mua
36 Viettel 03.6661.8888 155.000.000 54 Đặt mua
37 Viettel 03597.99999 348.000.000 69 Đặt mua
38 Viettel 038.345.9999 190.000.000 59 Đặt mua
39 Viettel 0333.333737 119.000.000 35 Đặt mua
40 Viettel 0329.95.6666 108.209.000 52 Đặt mua
41 Viettel 0357.688888 266.000.000 61 Đặt mua
42 Viettel 0348.89.89.89 238.000.000 66 Đặt mua
43 Viettel 0389.26.8888 110.000.000 60 Đặt mua
44 Viettel 0335.86.86.86 332.000.000 53 Đặt mua
45 Viettel 03333.77777 864.000.000 47 Đặt mua
46 Viettel 0399.222.222 479.000.000 33 Đặt mua
47 Viettel 0332.777.777 943.000.000 50 Đặt mua
48 Viettel 0393.686.686 156.000.000 55 Đặt mua
49 Viettel 03.99.89.89.89 250.000.000 72 Đặt mua
50 Viettel 0364.37.8888 135.000.000 55 Đặt mua
51 Viettel 0345.222.888 185.000.000 42 Đặt mua
52 Viettel 03561.99999 299.000.000 60 Đặt mua
53 Viettel 0358.000.888 114.000.000 40 Đặt mua
54 Viettel 0333.003.033 122.000.000 18 Đặt mua
55 Viettel 0357.666.777 144.209.000 54 Đặt mua
56 Viettel 0329.777777 468.000.000 56 Đặt mua
57 Viettel 03.8888.0000 200.000.000 35 Đặt mua
58 Viettel 0368.333.999 154.000.000 53 Đặt mua
59 Viettel 03322.88888 421.409.000 50 Đặt mua
60 Viettel 03.525.77777 128.000.000 50 Đặt mua