Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:
  •  Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
  •  Để tìm sim kết thúc bằng 2008, quý khách nhập vào *2008
  •  Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 2008, nhập vào 090*2008

Sim Đầu Số 0352

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0989.11.77.99 139.000.000 60 Đặt mua
2 Viettel 0979.81.81.81 560.000.000 52 Đặt mua
3 Viettel 0982.06.7777 150.000.000 53 Đặt mua
4 Vinaphone 0829.81.9999 120.000.000 64 Đặt mua
5 Viettel 0975.322222 250.000.000 34 Đặt mua
6 Viettel 0988.81.81.81 550.000.000 52 Đặt mua
7 Viettel 0971.527.990 490.000 49 Đặt mua
8 Viettel 0961.219.231 490.000 34 Đặt mua
9 Viettel 0967.103.482 490.000 40 Đặt mua
10 Viettel 0867.306.358 490.000 46 Đặt mua
11 Viettel 0367.962229 390.000 46 Đặt mua
12 Viettel 0377.403.299 390.000 44 Đặt mua
13 Viettel 0969.973.415 490.000 53 Đặt mua
14 Viettel 0976.285.312 490.000 43 Đặt mua
15 Viettel 0962.318.967 490.000 51 Đặt mua
16 Viettel 0979.295.654 490.000 56 Đặt mua
17 Viettel 0968.235.294 490.000 48 Đặt mua
18 Viettel 0343.551.479 390.000 41 Đặt mua
19 Viettel 0982.46.7050 490.000 41 Đặt mua
20 Viettel 0986.769.206 490.000 53 Đặt mua
21 Viettel 0388.284.584 390.000 50 Đặt mua
22 Viettel 0971.547.910 490.000 43 Đặt mua
23 Viettel 0975.760.312 490.000 40 Đặt mua
24 Viettel 0972.544.810 490.000 40 Đặt mua
25 Viettel 0971.623.961 490.000 44 Đặt mua
26 Viettel 0965.407.238 490.000 44 Đặt mua
27 Viettel 0365.074.839 390.000 45 Đặt mua
28 Viettel 0385.530.938 390.000 44 Đặt mua
29 Viettel 0981.918.094 490.000 49 Đặt mua
30 Viettel 039.222.6202 390.000 28 Đặt mua
31 Viettel 0969.049.034 490.000 44 Đặt mua
32 Viettel 0372.253.168 390.000 37 Đặt mua
33 Viettel 0976.280.353 490.000 43 Đặt mua
34 Viettel 0981.84.40.43 490.000 41 Đặt mua
35 Viettel 0961.319.441 490.000 38 Đặt mua
36 Viettel 0973.805.371 490.000 43 Đặt mua
37 Viettel 0989.440.825 490.000 49 Đặt mua
38 Viettel 0373.515.015 390.000 30 Đặt mua
39 Viettel 0977.02.7471 490.000 44 Đặt mua
40 Viettel 035.368.1246 390.000 38 Đặt mua
41 Viettel 0963.58.0807 490.000 46 Đặt mua
42 Viettel 0375.214.086 390.000 36 Đặt mua
43 Viettel 0961.647.709 490.000 49 Đặt mua
44 Viettel 0961.914.206 490.000 38 Đặt mua
45 Viettel 0352.382.039 390.000 35 Đặt mua
46 Viettel 0392.734.586 390.000 47 Đặt mua
47 Viettel 0982.521.290 490.000 38 Đặt mua
48 Viettel 0971.157.542 490.000 41 Đặt mua
49 Viettel 0969.327.076 490.000 49 Đặt mua
50 Viettel 0962.05.3494 490.000 42 Đặt mua
51 Viettel 0976.065.697 490.000 55 Đặt mua
52 Viettel 0961.403.790 490.000 39 Đặt mua
53 Viettel 0971.605.644 490.000 42 Đặt mua
54 Viettel 0384.96.1977 390.000 54 Đặt mua
55 Viettel 0867.946.460 490.000 50 Đặt mua
56 Viettel 0365.023.990 390.000 37 Đặt mua
57 Viettel 0867.338.006 490.000 41 Đặt mua
58 Viettel 0964.994.752 490.000 55 Đặt mua
59 Viettel 0975.870.564 490.000 51 Đặt mua
60 Viettel 0964.622.980 490.000 46 Đặt mua