Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:
  •  Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
  •  Để tìm sim kết thúc bằng 2008, quý khách nhập vào *2008
  •  Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 2008, nhập vào 090*2008

Sim iTel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0921.555.777 99.000.000 48 Đặt mua
2 Vietnamobile 0926.00.44.66 6.410.000 37 Đặt mua
3 Vietnamobile 0926.22.33.44 38.000.000 35 Đặt mua
4 Vietnamobile 0926.0000.55 6.530.000 27 Đặt mua
5 Vietnamobile 0928.00.33.00 5.460.000 25 Đặt mua
6 Vietnamobile 0926.18.89.89 6.860.000 60 Đặt mua
7 Vietnamobile 0926.22.11.99 5.560.000 41 Đặt mua
8 Vietnamobile 0926.00.11.77 7.030.000 33 Đặt mua
9 Vietnamobile 0926.55.11.99 5.160.000 47 Đặt mua
10 Vietnamobile 0928.00.11.00 5.310.000 21 Đặt mua
11 Vietnamobile 0926.55.11.88 5.570.000 45 Đặt mua
12 Vietnamobile 0926.22.00.22 6.550.000 25 Đặt mua
13 Vietnamobile 0926.0000.33 6.420.000 23 Đặt mua
14 Vietnamobile 0926.20.39.39 6.230.000 43 Đặt mua
15 Vietnamobile 0926.11.44.88 8.870.000 43 Đặt mua
16 Vietnamobile 0926.55.22.99 6.200.000 49 Đặt mua
17 Vietnamobile 0926.11.44.99 8.680.000 45 Đặt mua
18 Vietnamobile 092.9977.888 39.000.000 67 Đặt mua
19 Vietnamobile 0929.66.7999 45.000.000 66 Đặt mua
20 Vietnamobile 0928.187.666 6.490.000 53 Đặt mua
21 Vietnamobile 0929.42.5888 7.990.000 55 Đặt mua
22 Vietnamobile 0921.800.777 8.000.000 41 Đặt mua
23 Vietnamobile 09.2525.1919 5.900.000 43 Đặt mua
24 Vietnamobile 0924.716.777 5.000.000 50 Đặt mua
25 Vietnamobile 0928.073.073 8.820.000 39 Đặt mua
26 Vietnamobile 09.28.03.1998 6.640.000 49 Đặt mua
27 Vietnamobile 092.23.9.1980 6.000.000 43 Đặt mua
28 Vietnamobile 09.23.07.2020 5.690.000 25 Đặt mua
29 Vietnamobile 0926.171.888 8.900.000 50 Đặt mua
30 Vietnamobile 0921.11.1977 7.430.000 38 Đặt mua
31 Vietnamobile 0927.132.132 7.900.000 30 Đặt mua
32 Vietnamobile 09.23.01.1965 5.270.000 36 Đặt mua
33 Vietnamobile 0925.636.333 9.000.000 40 Đặt mua
34 Vietnamobile 0924.866.868 60.900.000 57 Đặt mua
35 Vietnamobile 0922.112.668 6.500.000 37 Đặt mua
36 Vietnamobile 0922.93.5888 24.700.000 54 Đặt mua
37 Vietnamobile 0921.243.243 9.500.000 30 Đặt mua
38 Vietnamobile 0924.565.777 6.000.000 52 Đặt mua
39 Vietnamobile 0929.029.929 6.940.000 51 Đặt mua
40 Vietnamobile 0925.293.888 20.000.000 54 Đặt mua
DMCA.com Protection Status