Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim iTel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0876.665.999 32.000.000 65 Đặt mua
2 iTelecom 08.77777.910 7.070.000 53 Đặt mua
3 iTelecom 0876.70.5555 24.000.000 48 Đặt mua
4 iTelecom 08.7888.7888 170.000.000 70 Đặt mua
5 iTelecom 0876.543.251 6.300.000 41 Đặt mua
6 iTelecom 0879.777.889 7.150.000 70 Đặt mua
7 iTelecom 087.66.11.999 20.000.000 56 Đặt mua
8 iTelecom 08.77777.993 7.070.000 64 Đặt mua
9 iTelecom 0876.663.888 32.000.000 60 Đặt mua
10 iTelecom 0876.7777.07 5.940.000 56 Đặt mua
11 iTelecom 0877.57.58.59 7.100.000 61 Đặt mua
12 iTelecom 0876.757.757 5.940.000 59 Đặt mua
13 iTelecom 0878.117.979 9.000.000 57 Đặt mua
14 iTelecom 0876.687.979 32.900.000 67 Đặt mua
15 iTelecom 0877.778.777 45.600.000 65 Đặt mua
16 iTelecom 0876.12.5555 28.500.000 44 Đặt mua
17 iTelecom 08.777777.85 44.600.000 63 Đặt mua
18 iTelecom 0876.669.669 20.000.000 63 Đặt mua
19 iTelecom 0876.779.666 5.950.000 62 Đặt mua
20 iTelecom 0876.55.3333 41.000.000 43 Đặt mua
21 iTelecom 08.77777.972 5.270.000 61 Đặt mua
22 iTelecom 0877.800.877 5.670.000 52 Đặt mua
23 iTelecom 0879.595.979 5.850.000 68 Đặt mua
24 iTelecom 0879.199.991 6.000.000 62 Đặt mua