Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:
  •  Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
  •  Để tìm sim kết thúc bằng 2008, quý khách nhập vào *2008
  •  Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 2008, nhập vào 090*2008

Sim Lục Quý 3 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0333333.620 17.500.000 26 Đặt mua
2 Viettel 0333333.840 17.700.000 30 Đặt mua
3 Viettel 0333333.860 17.800.000 32 Đặt mua
4 Viettel 0.333333.044 17.700.000 26 Đặt mua
5 Viettel 0.333333.915 16.000.000 33 Đặt mua
6 Viettel 0.333333.574 14.200.000 34 Đặt mua
7 Viettel 0333333.841 17.800.000 31 Đặt mua
8 Viettel 0333333.426 19.700.000 30 Đặt mua
9 Viettel 0.333333.782 16.000.000 35 Đặt mua
10 Viettel 0.333333.260 17.500.000 26 Đặt mua
11 Viettel 0333333.924 17.300.000 33 Đặt mua
12 Viettel 0.333333.065 15.600.000 29 Đặt mua
13 Viettel 0.333333.732 16.000.000 30 Đặt mua
14 Viettel 0.333333.849 10.700.000 39 Đặt mua
15 Viettel 0333333.409 17.800.000 31 Đặt mua
16 Viettel 0.333333.075 15.800.000 30 Đặt mua
17 Viettel 0.333333.284 17.800.000 32 Đặt mua
18 Viettel 0333.333.064 10.200.000 28 Đặt mua
19 Viettel 0.333333.762 16.000.000 33 Đặt mua
20 Viettel 0333333.474 17.700.000 33 Đặt mua
21 Viettel 0.333333.250 10.700.000 25 Đặt mua
22 Viettel 0.333333.715 16.000.000 31 Đặt mua
23 Viettel 0.333333.852 15.800.000 33 Đặt mua
24 Viettel 0.333333.964 10.700.000 37 Đặt mua
25 Viettel 0.333333.617 10.700.000 32 Đặt mua
26 Viettel 0333333.463 17.500.000 31 Đặt mua
27 Viettel 0333333.504 20.000.000 27 Đặt mua
28 Viettel 0.333333.275 15.800.000 32 Đặt mua
29 Viettel 0.333333.906 16.000.000 33 Đặt mua
30 Vietnamobile 058.333333.1 14.100.000 32 Đặt mua
31 Viettel 0.333333.816 16.000.000 33 Đặt mua
32 Viettel 0.333333.501 14.200.000 24 Đặt mua
33 Viettel 0333.333.644 17.500.000 32 Đặt mua
34 Viettel 03333339.05 13.900.000 32 Đặt mua
35 Viettel 0.333333.673 16.000.000 34 Đặt mua
36 Viettel 0.333333.465 14.200.000 33 Đặt mua
37 Viettel 0.333333.718 15.800.000 34 Đặt mua
38 Viettel 0.333333.460 14.300.000 28 Đặt mua
39 Viettel 0.333333.870 16.000.000 33 Đặt mua
40 Viettel 0.333333.602 13.900.000 26 Đặt mua
DMCA.com Protection Status