Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:
  •  Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
  •  Để tìm sim kết thúc bằng 2008, quý khách nhập vào *2008
  •  Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 2008, nhập vào 090*2008

Sim Số Độc

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0358.29.4953 910.000 48 Đặt mua
2 Viettel 0355.77.4078 3.200.000 46 Đặt mua
3 Viettel 0355.22.4078 2.460.000 36 Đặt mua
4 Viettel 0353.12.4078 1.490.000 33 Đặt mua
5 Viettel 033.898.4078 1.980.000 50 Đặt mua
6 Viettel 0347.88.77.49 770.000 57 Đặt mua
7 Viettel 0384.7777.49 1.190.000 56 Đặt mua
8 Viettel 0336.497.749 910.000 52 Đặt mua
9 Viettel 0338.36.4078 1.990.000 42 Đặt mua
10 Viettel 0392.94.4078 950.000 46 Đặt mua
11 Vietnamobile 0523.434.078 1.100.000 36 Đặt mua
12 Viettel 033231.4953 910.000 33 Đặt mua
13 Vietnamobile 0565.984.078 2.890.000 52 Đặt mua
14 Viettel 0359.894.078 1.250.000 53 Đặt mua
15 Viettel 034.272.4078 1.980.000 37 Đặt mua
16 Viettel 0352.69.4078 1.020.000 44 Đặt mua
17 Vietnamobile 0522.634.078 1.110.000 37 Đặt mua
18 Viettel 0329.76.4953 830.000 48 Đặt mua
19 Viettel 0362.43.4078 950.000 37 Đặt mua
20 Viettel 0359.56.4078 1.600.000 47 Đặt mua
21 Viettel 0375.02.4078 700.000 36 Đặt mua
22 Viettel 0363.23.4953 1.100.000 38 Đặt mua
23 Viettel 034.204.4953 3.000.000 34 Đặt mua
24 Viettel 0339.09.4078 1.175.000 43 Đặt mua
25 Viettel 0346.92.4078 950.000 43 Đặt mua
26 Viettel 0395.52.4078 910.000 43 Đặt mua
27 Vietnamobile 0569.164.078 1.290.000 46 Đặt mua
28 Viettel 0353.32.4953 980.000 37 Đặt mua
29 Viettel 0357.70.4953 1.250.000 43 Đặt mua
30 Vietnamobile 0522.284.078 1.100.000 38 Đặt mua
31 Viettel 0383.14.4078 987.000 38 Đặt mua
32 Viettel 0326.03.7749 623.000 41 Đặt mua
33 Viettel 0397.57.4078 1.020.000 50 Đặt mua
34 Viettel 0388.09.4078 1.015.000 47 Đặt mua
35 Viettel 0343.184.078 1.043.000 38 Đặt mua
36 Viettel 0383.2.04953 1.100.000 37 Đặt mua
37 Viettel 0393.594.078 1.400.000 48 Đặt mua
38 Viettel 0347.45.4078 1.180.000 42 Đặt mua
39 Vietnamobile 0523.264.078 1.150.000 37 Đặt mua
40 Viettel 0396.19.4078 950.000 47 Đặt mua
DMCA.com Protection Status