Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:
  •  Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
  •  Để tìm sim kết thúc bằng 2008, quý khách nhập vào *2008
  •  Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 2008, nhập vào 090*2008

Sim Số Độc

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0355.77.4078 3.800.000 46 Đặt mua
2 Viettel 0355.22.4078 2.500.000 36 Đặt mua
3 Viettel 033.898.4078 2.050.000 50 Đặt mua
4 Viettel 0338.224.078 3.000.000 37 Đặt mua
5 Viettel 0356.33.4078 2.060.000 39 Đặt mua
6 Viettel 0386.37.7749 2.000.000 54 Đặt mua
7 Viettel 0386.11.4953 2.820.000 40 Đặt mua
8 Viettel 034568.49.53 4.090.000 47 Đặt mua
9 Vietnamobile 0565.984.078 2.890.000 52 Đặt mua
10 Viettel 0387.15.4078 3.430.000 43 Đặt mua
11 Viettel 0339.49.49.53 2.460.000 49 Đặt mua
12 Viettel 0388.63.4078 2.280.000 47 Đặt mua
13 Viettel 0355.53.49.53 2.280.000 42 Đặt mua
14 Viettel 0392.844.078 2.000.000 45 Đặt mua
15 Viettel 0366.33.4078 4.290.000 40 Đặt mua
16 Viettel 0325.224.078 2.390.000 33 Đặt mua
17 Viettel 0339.104.078 2.500.000 35 Đặt mua
18 Viettel 0334.77.4953 4.820.000 45 Đặt mua
19 Viettel 0352.464.078 2.000.000 39 Đặt mua
20 Viettel 0393.49.4953 2.460.000 49 Đặt mua
21 Viettel 035.996.4078 3.340.000 51 Đặt mua
22 Viettel 03.8998.4078 2.200.000 56 Đặt mua
23 Viettel 035789.7749 5.000.000 59 Đặt mua
24 Viettel 0353.53.4078 3.040.000 38 Đặt mua
25 Viettel 034.456.4953 2.050.000 43 Đặt mua
26 Viettel 0399.78.4078 3.350.000 55 Đặt mua
27 Viettel 0335.954.078 3.000.000 44 Đặt mua
28 Viettel 038.779.4078 4.890.000 53 Đặt mua
29 Viettel 03.75.76.4078 2.450.000 47 Đặt mua
30 Viettel 0386.39.4078 3.190.000 48 Đặt mua
31 Viettel 0382.664.078 2.000.000 44 Đặt mua
32 Viettel 03.3656.4078 3.000.000 42 Đặt mua
33 Viettel 0359.88.4078 2.450.000 52 Đặt mua
34 Viettel 03.8383.4078 3.990.000 44 Đặt mua
35 Viettel 0393.13.49.53 4.750.000 40 Đặt mua
36 Viettel 0345.88.4078 4.380.000 47 Đặt mua
37 Viettel 03.7788.4078 2.930.000 52 Đặt mua
38 Vietnamobile 0567.89.7749 2.190.000 62 Đặt mua
39 Vietnamobile 0522.274.078 2.390.000 37 Đặt mua
40 Viettel 0342.13.49.53 5.000.000 34 Đặt mua
DMCA.com Protection Status