Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:
  •  Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
  •  Để tìm sim kết thúc bằng 2008, quý khách nhập vào *2008
  •  Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 2008, nhập vào 090*2008

Sim Số Độc

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0372.23.4953 909.000 38 Đặt mua
2 Viettel 0385.23.4953 909.000 42 Đặt mua
3 Viettel 0335.17.4953 909.000 40 Đặt mua
4 Viettel 0344.86.4953 909.000 46 Đặt mua
5 Viettel 0393.20.4953 909.000 38 Đặt mua
6 Viettel 0398.844.953 980.000 53 Đặt mua
7 Viettel 0327.61.4078 760.000 38 Đặt mua
8 Vietnamobile 0523.974.078 990.000 45 Đặt mua
9 Viettel 032.553.4078 974.000 37 Đặt mua
10 Viettel 0349.31.4078 840.000 39 Đặt mua
11 Viettel 0354.99.4078 950.000 49 Đặt mua
12 Vietnamobile 0523.404.078 990.000 33 Đặt mua
13 Vietnamobile 0585.674.078 734.000 50 Đặt mua
14 Viettel 0347.82.4078 850.000 43 Đặt mua
15 Vietnamobile 0523.174.078 990.000 37 Đặt mua
16 Viettel 0362.37.4078 840.000 40 Đặt mua
17 Viettel 0348.52.4078 940.000 41 Đặt mua
18 Viettel 0383.084.078 850.000 41 Đặt mua
19 Viettel 034.349.4078 940.000 42 Đặt mua
20 Viettel 0335.51.4078 840.000 36 Đặt mua
21 Viettel 0347.33.4078 950.000 39 Đặt mua
22 Viettel 0373.81.4078 874.000 41 Đặt mua
23 Viettel 0385.63.49.53 650.000 46 Đặt mua
24 Vietnamobile 0523.824.078 990.000 39 Đặt mua
25 Vietnamobile 0523.374.078 990.000 39 Đặt mua
26 Viettel 0385.83.4078 840.000 46 Đặt mua
27 Viettel 0353.70.4078 810.000 37 Đặt mua
28 Vietnamobile 0522.04.4078 699.000 32 Đặt mua
29 Viettel 0374.82.4078 804.000 43 Đặt mua
30 Viettel 0327.86.4078 940.000 45 Đặt mua
31 Viettel 0339.437.749 699.000 49 Đặt mua
32 Vietnamobile 0523.144.078 990.000 34 Đặt mua
33 Vietnamobile 0523.674.078 990.000 42 Đặt mua
34 Vietnamobile 0523.834.078 990.000 40 Đặt mua
35 Viettel 0374.37.4078 850.000 43 Đặt mua
36 Vietnamobile 0565.404.078 940.000 39 Đặt mua
37 Viettel 03927.04.078 950.000 40 Đặt mua
38 Viettel 0385.07.4953 950.000 44 Đặt mua
39 Viettel 0347.86.4078 909.000 47 Đặt mua
40 Viettel 0375.52.4078 840.000 41 Đặt mua
41 Viettel 0382.91.4078 940.000 42 Đặt mua
42 Viettel 0342.60.4078 850.000 34 Đặt mua
43 Viettel 0347.19.4078 804.000 43 Đặt mua
44 Viettel 0325.744.078 810.000 40 Đặt mua
45 Vietnamobile 0523.964.078 990.000 44 Đặt mua
46 Viettel 0395.30.4078 840.000 39 Đặt mua
47 Viettel 0383.60.4078 840.000 39 Đặt mua
48 Viettel 0356.71.4953 850.000 43 Đặt mua
49 Viettel 0362.80.4078 810.000 38 Đặt mua
50 Vietnamobile 0523.114.078 990.000 31 Đặt mua
51 Vietnamobile 0563.264.078 640.000 41 Đặt mua
52 Viettel 034.862.4078 940.000 42 Đặt mua
53 Viettel 037.609.4078 874.000 44 Đặt mua
54 Viettel 0377.72.4078 840.000 45 Đặt mua
55 Viettel 0397.57.4078 940.000 50 Đặt mua
56 Viettel 0325.59.4078 804.000 43 Đặt mua
57 Viettel 038.259.4078 940.000 46 Đặt mua
58 Viettel 0339.85.4953 534.000 49 Đặt mua
59 Viettel 0343.72.7749 910.000 46 Đặt mua
60 Vietnamobile 0522.564.078 990.000 39 Đặt mua
DMCA.com Protection Status