Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:
  •  Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
  •  Để tìm sim kết thúc bằng 2008, quý khách nhập vào *2008
  •  Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 2008, nhập vào 090*2008

Sim Số Độc

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0387.11.4953 1.260.000 41 Đặt mua
2 Viettel 0386.97.4953 1.260.000 54 Đặt mua
3 Viettel 0356.75.4953 1.050.000 47 Đặt mua
4 Viettel 0352.654.078 1.340.000 40 Đặt mua
5 Viettel 037.886.4078 1.250.000 51 Đặt mua
6 Viettel 0366.614.953 1.310.000 43 Đặt mua
7 Viettel 0396.83.4078 1.110.000 48 Đặt mua
8 Viettel 0396.83.4953 1.000.000 50 Đặt mua
9 Viettel 0326.024.078 1.050.000 32 Đặt mua
10 Viettel 0348.47.4953 1.100.000 47 Đặt mua
11 Viettel 035.998.4078 1.340.000 53 Đặt mua
12 Viettel 03.7447.4078 1.340.000 44 Đặt mua
13 Viettel 0357.05.4078 1.380.000 39 Đặt mua
14 Viettel 0397.86.4953 1.100.000 54 Đặt mua
15 Viettel 03.78.49.77.49 1.090.000 58 Đặt mua
16 Viettel 0396.03.4078 1.110.000 40 Đặt mua
17 Viettel 0337.55.4078 1.100.000 42 Đặt mua
18 Viettel 03.6667.4078 1.480.000 47 Đặt mua
19 Viettel 0362.53.4953 1.090.000 40 Đặt mua
20 Viettel 0372.91.4078 1.109.000 41 Đặt mua
21 Viettel 0328.58.4078 1.034.000 45 Đặt mua
22 Viettel 0369.32.4078 1.100.000 42 Đặt mua
23 Viettel 033.565.4078 1.790.000 41 Đặt mua
24 Viettel 0565.854.078 1.840.000 48 Đặt mua
25 Viettel 0344.25.4078 1.100.000 37 Đặt mua
26 Viettel 0397.40.4078 1.600.000 42 Đặt mua
27 Viettel 0377.454.078 1.000.000 45 Đặt mua
28 Viettel 035.434.4078 1.380.000 38 Đặt mua
29 Viettel 0372.48.4078 1.600.000 43 Đặt mua
30 Viettel 033.414.4078 1.090.000 34 Đặt mua
31 Viettel 0399.41.4078 1.109.000 45 Đặt mua
32 Viettel 0338.94.4078 1.150.000 46 Đặt mua
33 Viettel 0375.184.078 1.250.000 43 Đặt mua
34 Viettel 0522.49.4953 1.880.000 43 Đặt mua
35 Vietnamobile 0562.89.4078 1.334.000 49 Đặt mua
36 Viettel 0385.62.4078 1.034.000 43 Đặt mua
37 Viettel 0378.95.4078 1.600.000 51 Đặt mua
38 Viettel 0348.024.078 1.340.000 36 Đặt mua
39 Viettel 032.993.4078 1.109.000 45 Đặt mua
40 Viettel 0387.234.078 1.090.000 42 Đặt mua
41 Viettel 0342.234.078 1.280.000 33 Đặt mua
42 Viettel 0382.664.078 1.790.000 44 Đặt mua
43 Viettel 035.655.4078 1.380.000 43 Đặt mua
44 Viettel 0386.27.4078 1.490.000 45 Đặt mua
45 Viettel 0347.04.4078 1.320.000 37 Đặt mua
46 Viettel 0363.61.4078 1.090.000 38 Đặt mua
47 Viettel 0333.01.49.53 1.890.000 31 Đặt mua
48 Viettel 0325.99.4078 1.380.000 47 Đặt mua
49 Viettel 0356.544.078 1.251.500 42 Đặt mua
50 Viettel 0389.89.4953 1.131.500 58 Đặt mua
51 Viettel 0329.67.4078 1.490.000 46 Đặt mua
52 Viettel 0339.09.4078 1.180.000 43 Đặt mua
53 Viettel 0337.14.4078 1.330.000 37 Đặt mua
54 Viettel 0356.51.4078 1.650.000 39 Đặt mua
55 Viettel 0396.22.4078 1.600.000 41 Đặt mua
56 Viettel 0353.954.078 1.520.000 44 Đặt mua
57 Viettel 0389.324.078 1.340.000 44 Đặt mua
58 Viettel 0399.524.078 1.790.000 47 Đặt mua
59 Viettel 0389.68.4953 1.100.000 55 Đặt mua
60 Viettel 0326.12.49.53 1.130.000 35 Đặt mua
DMCA.com Protection Status