Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:
  •  Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
  •  Để tìm sim kết thúc bằng 2008, quý khách nhập vào *2008
  •  Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 2008, nhập vào 090*2008

Sim Số Độc

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0366.13.49.53 9.850.000 40 Đặt mua
2 Viettel 0345.53.49.53 6.500.000 41 Đặt mua
3 Viettel 035.666.4078 9.890.000 45 Đặt mua
4 Viettel 0346.13.49.53 7.830.000 38 Đặt mua
5 Viettel 0367.77.49.53 9.600.000 51 Đặt mua
6 Gmobile 059.365.4078 25.000.000 47 Đặt mua
7 Viettel 0333.79.4078 6.000.000 44 Đặt mua
8 Vietnamobile 0522.224.078 6.000.000 32 Đặt mua
9 Viettel 036.999.4953 5.000.000 57 Đặt mua
10 Viettel 03.6666.4078 28.000.000 46 Đặt mua
11 Viettel 0378.68.4078 7.820.000 51 Đặt mua
12 Viettel 0333.77.4078 6.000.000 42 Đặt mua
13 Viettel 0328.28.4078 6.230.000 42 Đặt mua
14 Viettel 0377.13.49.53 9.850.000 42 Đặt mua
15 Viettel 0336.13.49.53 9.890.000 37 Đặt mua
16 Viettel 0325.13.49.53 6.000.000 35 Đặt mua
17 Viettel 03.6868.4953 6.000.000 52 Đặt mua
18 Viettel 03.7878.4953 5.700.000 54 Đặt mua
19 Viettel 0335.66.4078 5.850.000 42 Đặt mua
20 Viettel 0345.88.4078 5.000.000 47 Đặt mua
21 Viettel 0327.13.49.53 9.870.000 37 Đặt mua
22 Viettel 0342.13.49.53 6.000.000 34 Đặt mua
23 Viettel 0333.68.4078 9.860.000 42 Đặt mua
24 Viettel 0362.154.078 5.650.000 36 Đặt mua
25 Viettel 0355.13.49.53 9.890.000 38 Đặt mua
26 Viettel 0382.13.49.53 9.880.000 38 Đặt mua
27 Viettel 0334.77.4953 5.500.000 45 Đặt mua
28 Viettel 035.668.4078 7.840.000 47 Đặt mua
29 Viettel 033334.4078 9.890.000 35 Đặt mua
30 Viettel 0326.13.49.53 9.850.000 36 Đặt mua
31 Viettel 038.666.4078 9.870.000 48 Đặt mua
32 Viettel 0368.66.4078 9.860.000 48 Đặt mua
33 Viettel 0392.13.49.53 9.860.000 39 Đặt mua
34 Viettel 038.777.4953 8.990.000 53 Đặt mua
35 Viettel 0356.15.4078 5.000.000 39 Đặt mua
36 Viettel 0386.13.49.53 9.860.000 42 Đặt mua
37 Viettel 03.3939.4078 10.000.000 46 Đặt mua
38 Viettel 038.555.4078 6.000.000 45 Đặt mua
39 Viettel 0369.49.49.53 7.000.000 52 Đặt mua
40 Viettel 0339.99.4953 6.130.000 54 Đặt mua
DMCA.com Protection Status