Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:
  •  Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
  •  Để tìm sim kết thúc bằng 2008, quý khách nhập vào *2008
  •  Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 2008, nhập vào 090*2008

Sim Số Độc

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0355.77.4078 3.200.000 46 Đặt mua
2 Viettel 0358.29.4953 910.000 48 Đặt mua
3 Viettel 0355.22.4078 2.460.000 36 Đặt mua
4 Viettel 0353.12.4078 1.490.000 33 Đặt mua
5 Viettel 033.898.4078 1.980.000 50 Đặt mua
6 Viettel 0332.504.953 1.290.000 34 Đặt mua
7 Viettel 0373.21.4078 1.300.000 35 Đặt mua
8 Viettel 0369.71.4078 945.000 45 Đặt mua
9 Viettel 0338.764.078 700.000 46 Đặt mua
10 Viettel 0356.38.49.53 690.000 46 Đặt mua
11 Viettel 0347.08.4078 945.000 41 Đặt mua
12 Viettel 0395.87.4078 1.280.000 51 Đặt mua
13 Viettel 03.2822.4078 1.500.000 36 Đặt mua
14 Viettel 0392.03.49.53 790.000 38 Đặt mua
15 Viettel 0348.49.4078 945.000 47 Đặt mua
16 Viettel 0365.77.4953 17.100.000 49 Đặt mua
17 Viettel 0399.17.4078 945.000 48 Đặt mua
18 Viettel 0325.99.4078 1.475.000 47 Đặt mua
19 Viettel 0398.12.49.53 860.000 44 Đặt mua
20 Viettel 0327.87.4953 910.000 48 Đặt mua
21 Viettel 0387.30.4078 1.680.000 40 Đặt mua
22 Viettel 034.365.4078 36.000.000 40 Đặt mua
23 Viettel 0369.61.4078 1.100.000 44 Đặt mua
24 Viettel 03.78.49.77.49 1.175.000 58 Đặt mua
25 Viettel 0375.34.4953 970.000 43 Đặt mua
26 Viettel 0352.69.4078 1.015.000 44 Đặt mua
27 Viettel 03.7777.4078 14.900.000 50 Đặt mua
28 Viettel 0367.70.4078 945.000 42 Đặt mua
29 Viettel 0363.54.4078 945.000 40 Đặt mua
30 Viettel 0392.47.4078 945.000 44 Đặt mua
31 Viettel 0363.01.4078 945.000 32 Đặt mua
32 Viettel 0359.914.078 1.190.000 46 Đặt mua
33 Viettel 0343.93.49.53 810.000 43 Đặt mua
34 Viettel 0379.65.4078 1.210.000 49 Đặt mua
35 Viettel 0375.53.49.53 1.800.000 44 Đặt mua
36 Viettel 0338.41.4953 910.000 40 Đặt mua
37 Viettel 0389.35.4078 1.400.000 47 Đặt mua
38 Viettel 0333.77.4078 6.000.000 42 Đặt mua
39 Viettel 0395.52.4078 910.000 43 Đặt mua
40 Viettel 0364.59.4953 1.100.000 48 Đặt mua
DMCA.com Protection Status