Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:
  •  Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
  •  Để tìm sim kết thúc bằng 2008, quý khách nhập vào *2008
  •  Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 2008, nhập vào 090*2008

Sim Số Độc

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0523.484.078 1.150.000 41 Đặt mua
2 Viettel 0392.96.4078 1.015.000 48 Đặt mua
3 Viettel 0349.26.4078 945.000 43 Đặt mua
4 Viettel 0382.64.4078 945.000 42 Đặt mua
5 Viettel 03.8383.4078 4.090.000 44 Đặt mua
6 Viettel 034.281.4078 1.015.000 37 Đặt mua
7 Viettel 0358.09.4078 1.015.000 44 Đặt mua
8 Viettel 0395.10.4078 945.000 37 Đặt mua
9 Viettel 03.2822.4078 1.500.000 36 Đặt mua
10 Viettel 0363.76.4953 1.360.000 46 Đặt mua
11 Viettel 0367.77.49.53 9.600.000 51 Đặt mua
12 Viettel 0353.04.4078 945.000 34 Đặt mua
13 Viettel 034568.49.53 4.200.000 47 Đặt mua
14 Vietnamobile 0569.754.078 1.250.000 51 Đặt mua
15 Viettel 03.3686.4953 2.930.000 47 Đặt mua
16 Viettel 0335.244.078 1.150.000 36 Đặt mua
17 Viettel 0348.564.953 1.040.000 47 Đặt mua
18 Viettel 03.8683.4953 1.500.000 49 Đặt mua
19 Viettel 0328.35.4953 1.150.000 42 Đặt mua
20 Viettel 0369.474.078 1.180.000 48 Đặt mua
21 Viettel 0379.82.49.53 840.000 50 Đặt mua
22 Viettel 0339.14.4078 945.000 39 Đặt mua
23 Viettel 0395.93.4078 854.000 48 Đặt mua
24 Viettel 0337.13.4078 1.015.000 36 Đặt mua
25 Viettel 035.998.4078 1.500.000 53 Đặt mua
26 Viettel 037.299.4078 1.500.000 49 Đặt mua
27 Viettel 034.61.04953 945.000 35 Đặt mua
28 Viettel 0332.07.4953 950.000 36 Đặt mua
29 Vietnamobile 0585.654.078 1.360.000 48 Đặt mua
30 Viettel 0397.86.4953 1.100.000 54 Đặt mua
31 Viettel 0375.92.4078 910.000 45 Đặt mua
32 Viettel 0382.67.4078 945.000 45 Đặt mua
33 Viettel 03.93.93.4078 5.870.000 46 Đặt mua
34 Viettel 0382.49.49.53 1.325.000 47 Đặt mua
35 Viettel 0363.724.078 1.030.000 40 Đặt mua
36 Vietnamobile 0523.244.078 1.100.000 35 Đặt mua
37 Viettel 0357.28.4953 700.000 46 Đặt mua
38 Vietnamobile 0523.254.078 1.100.000 36 Đặt mua
39 Viettel 0325.34.4078 1.015.000 36 Đặt mua
40 Vietnamobile 0523.644.078 1.100.000 39 Đặt mua
DMCA.com Protection Status