Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:
  •  Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
  •  Để tìm sim kết thúc bằng 2008, quý khách nhập vào *2008
  •  Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 2008, nhập vào 090*2008

Sim Taxi 2

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0829.25.25.25 56.500.000 40 Đặt mua
2 Vinaphone 0827.75.75.75 36.000.000 53 Đặt mua
3 Vinaphone 0824.93.93.93 34.000.000 50 Đặt mua
4 Vinaphone 0813.51.51.51 30.400.000 30 Đặt mua
5 Vinaphone 0814.43.43.43 29.800.000 34 Đặt mua
6 Vinaphone 0825.41.41.41 30.400.000 30 Đặt mua
7 Vinaphone 0828.14.14.14 27.500.000 33 Đặt mua
8 Vinaphone 0859.40.40.40 13.600.000 34 Đặt mua
9 Vinaphone 0842.58.58.58 55.459.000 53 Đặt mua
10 Vinaphone 0837.45.45.45 32.000.000 45 Đặt mua
11 Vinaphone 0847.92.92.92 35.000.000 52 Đặt mua
12 Mobifone 0896.73.73.73 74.500.000 53 Đặt mua
13 Mobifone 0898.84.84.84 74.500.000 61 Đặt mua
14 Mobifone 0896.71.71.71 74.500.000 47 Đặt mua
15 Mobifone 0896.72.72.72 74.500.000 50 Đặt mua
16 Mobifone 0898.82.82.82 120.000.000 55 Đặt mua
17 Mobifone 0898.81.81.81 130.000.000 52 Đặt mua
18 Mobifone 0896.70.70.70 74.500.000 44 Đặt mua
19 Mobifone 0896.74.74.74 64.500.000 56 Đặt mua
20 Vinaphone 0838.83.83.83 383.000.000 52 Đặt mua
21 Mobifone 0899.90.90.90 99.500.000 53 Đặt mua
22 Mobifone 0898.15.15.15 45.000.000 43 Đặt mua
23 Mobifone 0896.31.31.31 42.000.000 35 Đặt mua
24 Mobifone 0896.93.93.93 65.000.000 59 Đặt mua
25 Mobifone 0896.32.32.32 42.000.000 38 Đặt mua
26 iTelecom 0876.87.87.87 58.000.000 66 Đặt mua
27 iTelecom 0876.80.80.80 58.000.000 45 Đặt mua
28 Vinaphone 0889.58.58.58 130.000.000 64 Đặt mua
29 iTelecom 0876.94.94.94 58.000.000 60 Đặt mua
30 Mobifone 0896.90.90.90 65.000.000 50 Đặt mua
31 iTelecom 0876.85.85.85 58.000.000 60 Đặt mua
32 iTelecom 0876.75.75.75 58.000.000 57 Đặt mua
33 Mobifone 0896.94.94.94 50.000.000 62 Đặt mua
34 iTelecom 0876.47.47.47 68.000.000 54 Đặt mua
35 Mobifone 0896.34.34.34 38.000.000 44 Đặt mua
36 Vinaphone 0847.36.36.36 132.000.000 46 Đặt mua
37 Vinaphone 0837.49.49.49 35.000.000 57 Đặt mua
38 Vinaphone 0823.53.53.53 25.000.000 37 Đặt mua
39 Vinaphone 0845.23.23.23 79.000.000 32 Đặt mua
40 Vinaphone 0837.51.51.51 50.000.000 36 Đặt mua
41 Vinaphone 0828.76.76.76 81.400.000 57 Đặt mua
42 Viettel 0865.57.57.57 44.000.000 55 Đặt mua
43 iTelecom 0876.19.19.19 52.900.000 51 Đặt mua
44 Vinaphone 0853.14.14.14 45.000.000 31 Đặt mua
45 Vinaphone 0852.26.26.26 115.000.000 39 Đặt mua
46 Vinaphone 0825.90.90.90 99.000.000 42 Đặt mua
47 Vinaphone 0813.98.98.98 128.000.000 63 Đặt mua
48 Viettel 0865.49.49.49 34.200.000 58 Đặt mua
49 Vinaphone 0823.35.35.35 59.300.000 37 Đặt mua
50 Vinaphone 0823.54.54.54 20.500.000 40 Đặt mua
51 Mobifone 0899.53.53.53 76.500.000 50 Đặt mua
52 Vinaphone 0855.23.23.23 45.000.000 33 Đặt mua
53 Vinaphone 0846.37.37.37 99.000.000 48 Đặt mua
54 iTelecom 0876.17.17.17 28.500.000 45 Đặt mua
55 Vinaphone 0843.28.28.28 59.300.000 45 Đặt mua
56 Vinaphone 0816.35.35.35 59.500.000 39 Đặt mua
57 Viettel 0865.71.71.71 31.000.000 43 Đặt mua
58 Vinaphone 0856.49.49.49 52.000.000 58 Đặt mua
59 Vinaphone 0815.60.60.60 65.000.000 32 Đặt mua
60 Vinaphone 0852.575757 46.959.000 51 Đặt mua
DMCA.com Protection Status