Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:
  •  Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
  •  Để tìm sim kết thúc bằng 2008, quý khách nhập vào *2008
  •  Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 2008, nhập vào 090*2008

Sim Taxi 2

Đầu số
Tất cả
Khoảng giá
STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0393.57.57.57 40.000.000 51 Đặt mua
2 Viettel 0394.76.76.76 40.000.000 55 Đặt mua
3 Viettel 0349.57.57.57 36.000.000 52 Đặt mua
4 Viettel 0865.70.70.70 45.000.000 40 Đặt mua
5 Viettel 0869.50.50.50 45.000.000 38 Đặt mua
6 Viettel 0865.41.41.41 39.000.000 34 Đặt mua
7 Viettel 0865.24.24.24 39.000.000 37 Đặt mua
8 Viettel 0865.54.54.54 32.000.000 46 Đặt mua
9 Viettel 0865.94.94.94 45.000.000 58 Đặt mua
10 Viettel 0869.54.54.54 32.000.000 50 Đặt mua
11 Viettel 0865.40.40.40 32.000.000 31 Đặt mua
12 Viettel 0865.51.51.51 50.000.000 37 Đặt mua
13 Viettel 0865.48.48.48 45.000.000 55 Đặt mua
14 Viettel 0865.73.73.73 50.000.000 49 Đặt mua
15 Viettel 0328.46.46.46 30.100.000 43 Đặt mua
16 Viettel 0389.70.70.70 39.000.000 41 Đặt mua
17 Viettel 0334.40.40.40 46.800.000 22 Đặt mua
18 Viettel 0353.40.40.40 46.800.000 23 Đặt mua
19 Viettel 0384.34.34.34 29.900.000 36 Đặt mua
20 Viettel 0359.28.28.28 47.500.000 47 Đặt mua
21 Viettel 0357.31.31.31 33.300.000 27 Đặt mua
22 Viettel 0395.84.84.84 36.700.000 53 Đặt mua
23 Viettel 0354.61.61.61 45.500.000 33 Đặt mua
24 Viettel 0359.15.15.15 36.400.000 35 Đặt mua
25 Viettel 0358.151515 39.000.000 34 Đặt mua
26 Viettel 0388.49.49.49 39.900.000 58 Đặt mua
27 Viettel 0329.212121 24.000.000 23 Đặt mua
28 Viettel 0367.21.21.21 27.000.000 25 Đặt mua
29 Viettel 0338.40.40.40 22.000.000 26 Đặt mua
30 Viettel 0586.94.94.94 31.500.000 58 Đặt mua
31 Viettel 0373.31.31.31 38.000.000 25 Đặt mua
32 Viettel 0353.49.49.49 49.000.000 50 Đặt mua
33 Viettel 0335.64.64.64 29.300.000 41 Đặt mua
34 Viettel 0369.32.32.32 43.000.000 33 Đặt mua
35 Viettel 0364.28.28.28 34.700.000 43 Đặt mua
36 Viettel 0329.52.52.52 46.000.000 35 Đặt mua
37 Viettel 0352.19.19.19 45.400.000 40 Đặt mua
38 Viettel 0333.51.51.51 48.500.000 27 Đặt mua
39 Viettel 0347.94.94.94 33.000.000 53 Đặt mua
40 Viettel 0367.60.60.60 50.000.000 34 Đặt mua
DMCA.com Protection Status