Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:
  •  Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
  •  Để tìm sim kết thúc bằng 2008, quý khách nhập vào *2008
  •  Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 2008, nhập vào 090*2008

Sim Viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0326.07.07.81 1.000.000 34 Đặt mua
2 Viettel 0328.13.11.95 1.000.000 33 Đặt mua
3 Viettel 0332.29.08.96 1.000.000 42 Đặt mua
4 Viettel 0335.09.05.89 1.000.000 42 Đặt mua
5 Viettel 0335.23.12.95 1.000.000 33 Đặt mua
6 Viettel 0335.27.11.93 1.000.000 34 Đặt mua
7 Viettel 0338.18.04.96 1.000.000 42 Đặt mua
8 Viettel 0338.27.05.95 1.000.000 42 Đặt mua
9 Viettel 0339.12.03.98 1.000.000 38 Đặt mua
10 Viettel 0352.003.288 1.000.000 31 Đặt mua
11 Viettel 0355.13.12.96 1.000.000 35 Đặt mua
12 Viettel 0362.12.09.91 1.000.000 33 Đặt mua
13 Viettel 0363.04.08.96 1.000.000 39 Đặt mua
14 Viettel 0363.14.03.91 1.000.000 30 Đặt mua
15 Viettel 0363.14.06.97 1.000.000 39 Đặt mua
16 Viettel 0363.14.11.92 1.000.000 30 Đặt mua
17 Viettel 0363.18.05.97 1.000.000 42 Đặt mua
18 Viettel 0365.30.03.86 1.000.000 34 Đặt mua
19 Viettel 0369.03.04.95 1.000.000 39 Đặt mua
20 Viettel 0369.28.01.97 1.000.000 45 Đặt mua
21 Viettel 0379.05.09.93 1.000.000 45 Đặt mua
22 Viettel 0383.03.01.94 1.000.000 31 Đặt mua
23 Viettel 0383.20.09.01 1.000.000 26 Đặt mua
24 Viettel 0386.04.06.01 1.000.000 28 Đặt mua
25 Viettel 0386.05.04.96 1.000.000 41 Đặt mua
26 Viettel 0386.11.03.94 1.000.000 35 Đặt mua
27 Viettel 0388.24.08.85 1.000.000 46 Đặt mua
28 Viettel 0389.11.10.18 1.000.000 32 Đặt mua
29 Viettel 0389.19.02.93 1.000.000 44 Đặt mua
30 Viettel 0389.26.08.95 1.000.000 50 Đặt mua
31 Viettel 0392.06.08.95 1.000.000 42 Đặt mua
32 Viettel 0396.30.03.91 1.000.000 34 Đặt mua
33 Viettel 0398.02.07.96 1.000.000 44 Đặt mua
34 Viettel 0398.09.05.98 1.000.000 51 Đặt mua
35 Viettel 0867.456.162 1.000.000 45 Đặt mua
36 Viettel 0962.173.313 1.000.000 35 Đặt mua
37 Viettel 0964.272.269 1.000.000 47 Đặt mua
38 Viettel 0964.278.569 1.000.000 56 Đặt mua
39 Viettel 0964.62.1956 1.000.000 48 Đặt mua
40 Viettel 0971.392.855 1.000.000 49 Đặt mua
Mọi người cũng tìm kiếm
DMCA.com Protection Status